stránky školy DTP - pokročilá práce s textem Elektronické publikování Tvorba prezentací Práce s digitální fotografií Digitální fotografie kreativně Vektorová grafika stránky projektu UNIV stránky ministerstva

Vzdělávací program je určen:

1. zájemcům z řad veřejnosti, kteří se chtějí s digitální fotografií a počí-tačovou grafikou seznámit hlouběji a systematicky s tím, že se tomuto oboru hodlají věnovat převážně ve volném čase,


2. absolventům škol nebo pracovníkům z praxe, jejichž obor či profese s tématem počítačové grafiky a digitální fotografie souvisí, a kteří chtějí získat základy pro profesionální působení nebo se dále v tomto oboru zdokonalit,


3. lidem, kteří hodlají změnit profesi a potřebují získat kvalifikaci (viz www.nsk.nuov.cz).

 

Forma výuky:
Vzdělávací program se skládá ze 6 kurzů (modulů), každý v rozsahu 20 až 30 hodin. Výuka je obvykle rozdělena do bloků po 4 vyučovacích hodinách, a to jedenkrát týdně formou prezenčního studia (v odpoledních hodinách). Souběžně mohou probíhat 2 kurzy. Minimální počet osob je 5, maximální 10.

Místo výuky:
Specializované učebny SŠ OSaP a VOŠ v budovách na ul. Třebízského 22, Kněžskodvorská 33/A a Průběžná 4 v Českých Budějovicích.

Vstupní požadavky:
Zájemce by měl (na uživatelské úrovni) velmi dobře zvládat obsluhu operačního systému MS Windows, rozumět ukládání a otevírání souborů, struktuře disků a složek v počítači a v neposlední řadě by měl mít dobrou motoriku při práci s myší a klávesnicí.
Dosažené předchozí vzdělání není důležité. Není prováděn vstupní test.
Dalším předpokladem efektivního studia (mimo výuku v kurzu) je vlastnictví osobního počítače (pro modul Digitální fotografie kreativně také digitálního fotoaparátu) s vhodným programovým vybavením – tím je (v ideálním případě) stejná aplikace, která je používána při výuce v daném modulu, nebo jiný profesionální software či freeware obdobných vlastností dle doporučení lektora.

Výstup:
Po úspěšném absolvování každého modulu získá absolvent osvědčení o uznání dílčí kvalifikace.

Dokumentace vzdělávacího programu Počítačová grafika